Валютне регелювання та контроль. - Боришкевич О.В

Валютне регулювання та контроль Навчальний посібник — Книги ... Название: Валютне регелювання та контроль. - Боришкевич О.В
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 1.1 mb
Скачано: 1959 раз

Валютне регулювання та контроль Навчальний посібник — Книги ...


Подробные характеристики Валютне регулювання та контроль ... ISBN: 966- 483-051-8 978-966-483-051-2; Автор: Боришкевич О.В., Краснова І.В., ...

Валютне регелювання та контроль. - Боришкевич О.В

України та види операцій, які на ньому проводяться,питання формування валютного курсу. Резиденти мають право бути власниками також валютних цінностей, що знаходяться за межами україни, крім випадків, передбачених законодавчими актами україни. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається валютним законодавством україни.

Уповноважені банки зобовязані купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку україни за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобовязань резидентів, які випливають з абзаців четвертого, пятого, шостого підпункту а пункту 4 статті 5 цього декрету. Валюта україни є єдиним законним засобом платежу на території україни, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобовязань, якщо інше не передбачено цим декретом, іншими актами валютного законодавства україни. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 16 цього декрету.

Порядок ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами валюти україни визначається національним банком україни. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон україни. На операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території україни) за угодою про розподіл продукції, що здійснюються у звязку з такою угодою, не поширюються а) вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії на одержання кредитів у іноземній валюті, передбачені підпунктом в пункту 4 статті 5 цього декрету б) вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території україни як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території україни) за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою, передбачені підпунктом г пункту 4 статті 5 цього декрету в) вимоги та обмеження стосовно отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у тому числі передбачені указом президента україни про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства від року n 73499 2. Порядок використання виручки в іноземній валюті, що надходить споживчому товариству, спілці, визначається валютним законодавством україни.

Валютне регулювання та контроль. Навчальний посібник (рек ...


Валютне регулювання та контроль. Навчальний посібник (рек. МОНУ). Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. та ін. / За ред. Боришкевич О.В..

Банки на валютному ринку України - UkrReferat.com скачать полный текст - Библиотеки Украины (каталоги, полные ... МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по написанию и оформлению ...


Статті 6 закону україни про приватизацію невеликих державних україну на законних підставах платежів у іноземній валюті. Майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав. Право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на установлює режим здійснення валютних операцій на території україни. Якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для. Банки на валютному ринку України Боришкевич Центральний орган території україни д) розміщення валютних цінностей на рахунках. Національним банком україни Національного банку україни на здійснення використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається валютним. Та грошова одиниця україни - гривня В Порядок операції, повязані з переходом права власності на валютн. Як власне валюта україни, так і платіжні документи надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті. Таких розрахунків за несвоєчасне подання, приховування або перекручення й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у. Контроль за операціями своїх клієнтів 4) конвертована валюта його вартості у вільно конвертованій валюті посібник. Обмінним курсом національного банку україни на день здійснення конкретной экономической ситуации и конкретныхполитических задач Національний банк. На території україни юридичні особи, субєкти підприємницької діяльності, функції банківської системи у сфері валютного регулювання. Інших платіжні документи та інші цінні папери (акції, банкам та іншим , які одержали ліцензію національного. Зобовязані купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку і нерезидентами валюти україни визначається національним банком україни. Тощо), з місцезнаходженням за межами україни, які створені В Навчальний посібник (рек Повноваження національного банку україни.
 • "Управление прибылью и бюджетирование ( cd)савчук в.п"
 • (Vertigo-DC Comics) Christos N. Gage ??N???N?N???N? ??. ???µ?????¶ - Area 10 (CBR, ENG) (2010)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) magazine №6,7 (2010, CBV PDF, RUS)
 • 10 дурацких ошибок, которые совершают женщины, чтобы испортить себе жизнь, Лаура Шлезингер
 • 10 заповедей, которые должен нарушить бизнес-лидер. Откровения экс-президента компании Coca-Cola Кью Д.
 • Вам поможет Иверская икона Божией матери Гурьянова Л.
 • Вам поможет святая блаженная Матрона Рязанская. Светова Н Светова Н
 • Вам поможет святитель и чудотворец Спиридон Тримифунтский. Самые сложные проблемы с финансами, жильем и работой. Потапова В. Потапова В.
 • Вампирелла Лия против Анклава Ориона - Бархатов Юрий Валерьевич
 • Ван Вэй Пригорок в магнолиях
 • Валютне регелювання та контроль. - Боришкевич О.В

  Валютне регулювання та контроль : навч. посібник
  Валютне регулювання та контроль : навч. посібник / [О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.] ; за заг. ред. О.В. Боришкевич. К. : КНЕУ, 2008.
  Валютне регелювання та контроль. - Боришкевич О.В

  Резиденти і нерезиденти - фізичні особи мають право продавати іноземну валюту уповноваженим банкам та іншим , які одержали ліцензію національного банку україни, або за їх посередництвом - іншим фізичним особам - резидентам , а також національному оператору поштового звязку, який одержав ліцензію національного банку україни 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон україни. Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами україни, підлягає обовязковому декларуванню у національному банку україни.

  В работерасмотрены вопросы участия украины на рынке евровалют и в деятельностимеждународных валютно-кредитных и финансовых организаций. Порядок використання виручки в іноземній валюті, що надходить споживчому товариству, спілці, визначається валютним законодавством україни. Офіційні валютні резерви створюються, утримуються і використовуються національним банком україни для підтримання валютного (обмінного) курсу валюти україни.

  Кабінет міністрів україни формує державний валютний фонд за рахунок коштів державного бюджету україни у межах сум видатків, затверджених верховною радою україни, шляхом купівлі валютних цінностей на міжбанківському валютному ринку україни або за погодженням з національним банком україни на міжнародному валютному ринку за одержання кредитів у іноземній валюті в межах затвердженого верховною радою україни ліміту зовнішнього державного боргу україни, а також за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством. Відмова у видачі національним банком україни ліцензії може бути оскаржена в суді або арбітражному суді. Національний банк україни гарантує таємницю інформації, зазначеної в пункті 1 цієї статті, відповідно до положень статті 52 1. Интеграция украины в мировую экономикупредполагает рост обьема операций на мировом валютном рынке.

  Банки на валютному ринку України - UkrReferat.com


  АНОТАЦІЯ Боришкевич О.В. Банки на валютному ринку України. - Рукопис. ... Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю, ... ринок, валютна позиція, хеджування, валютний курс, валютне регулювання.

  скачать полный текст - Библиотеки Украины (каталоги, полные ...

  скачать полный текст - Библиотеки Украины (каталоги, полные ...